Metsäylioppilaat ry

Helsinki 1909
Metsäylioppilaat ry

Metsäylioppilaat ry

lakki_ja_kuusiForstien eli metsäylioppilaiden oma ainejärjestö!

Yhdistys on perustettu vuonna 1909. Jäseniä meillä on noin 300. Valmistuessaan metsäylioppilaista tulee maatalous-metsätieteiden maistereita, jotka saavat metsänhoitajan arvonimen.

Metsäylioppilaat ry:n historia

Näin kirjoittaa Mikko Havimo yhdistyksen historiasta vuonna 2009 ilmestyneessä ”Korpien hurjassa humussa- metsäylioppilaat 1909-2009”-kirjassa:

”Metsäalan opetus alkoi Suomessa vuonna 1862, kun Evon metsäopisto avattiin Lammin pitäjässä. Opisto ehti antaa maan korkeinta metsäopetusta lähes 50 vuotta, kunnes metsänhoitajien koulutus vuonna 1908 siirrettiin Keisarilliseen Aleksanterin yliopistoon Helsinkiin.

Evon metsäopiston oppilailla oli ollut oma yhdistys, Evon toverikunta, jonka toimintaa jatkamaan Helsingissä syntyi Metsänhoidon ylioppilaiden yhdistys Metsämiehet. Nuori yhdistys sai periä toverikunnan omaisuuden, johon kuului lainarahasto, Evon haalariksi kutsuttu kiertopalkinto ja piano. Yhdistyksen varsinainen perustaminen on hämärän peitossa, mutta vanhimman säilyneen kokouspöytäkirjan päiväys on helmikuun 17. Päivältä vuonna 1909. Tätä päivää pidetään nykyisen Metsäylioppilaat ry:n perustamispäivänä, vaikka vanhassa pöytäkirjassa ei yhdistyksen perustamista käsitellä. Yhdistyksellä oli jo olemassa nimikin, joten perustamista lienee käsitelty aiemmin ainakin epävirallisesti. Koukoksessa kuitenkin valittiin yhdistyksen puheenjohtaja ja keskusteltiin vuosijuhlan järjestämisestä. Vaikka päätöstä juhlan järjestämisestä ei kokouksessa tehty, oli sen ajankohta jo selvillä: vuosijuhla pidettäisiin 1. Maaliskuuta, Evon metsäopiston perustamispäivänä.”

 

Nykyiset kunniajäsenet

Prof. Matti Nuorteva

Prof. Olavi Luukkanen

Dekaani, maatalous-metsätieteiden tohtori Ritva Toivonen

 

Metsäylioppilaat ry:n (ja Ylioppilasyhdistys metsämiesten) kunniajäsenet In Memoriam

Prof. Peitsa Mikola

Paavo Yli-Vakkuri

Valter Keltikangas

Yrjö Ilvessalo

Erkki Laitakari

Olli Heikinheimo

Eino Saari

A. Benj. Helander

Ilmo Lassila

Erik Lönnroth

Metsäylioppilaat ry:n hallitus

Yhdistyksen säännöt

Nauhaohjesäännöt

Ympäristöseloste – 2022

Yhdenvertaisuusseloste – 2021