Metsäylioppilaat ry

Helsinki 1909
Metsäylioppilaat Osuuspankin Meidän metsä- tapahtumassa

Metsäylioppilaat Osuuspankin Meidän metsä- tapahtumassa

16.05.2014

Torstaina 15.5.2014 Metsäylioppilaat ry oli mukana toteuttamassa Helsingin OP Pankin Meidän metsä -tapahtumaa Rautatientorilla. Metsäylioppilaat tarjosivat vierailijoille mahdollisuuden testata metsäosaamistaan haastavalla metsävisalla. Kiitos kaikille visailuun osallistuneille!

Kaikkien vastanneiden kesken arvottiin 10 kpl elokuvalippupaketteja (2 lippua/paketti). Arpaonni suosi tällä kertaa seuraavia vastaajia:

Kerttu Persson, Pirkko Hämäläinen, Eeva Puustjärvi, Lauri Kyrölä, Riitta Sasi, Heidi Hintikka, Soile Junno, Jaakko Raidén Mäkitorpantie, Petri Kuusisto, Timo Kääriäinen

Onnea kaikille voittajille! Ilmoitamme voittajille vielä henkilökohtaisesti ja elokuvaliput postitetaan myöhemmin.

Metsävisan 15.5.2014 vastaukset

1. Puulajitunnistus: Mikä puulaji on kyseessä? (näyte 1)
– Oikea puulaji oli kuusi.

2. Puulajitunnistus: Mikä puulaji on kyseessä? (näyte 2)
– Oikea puulaji oli vaahtera.

3. Mikä on seuraavaksi tehtävä työvaihe kuvassa esitetyssä metsässä? (kuva 1)
a) päätehakkuu            b) ensiharvennus           c) kulotus
d) liito-oravan suojelu   e) kantojen nosto          f) mätästys
– Tehtävässä hyväksyttiin vastaukseksi sekä päätehakkuu, että liito-oravan suojelu.

4. Mikä on seuraavaksi tehtävä työvaihe kuvassa esitetyssä metsässä?
a) päätehakkuu            b) ensiharvennus           c) kulotus
d) liito-oravan suojelu   e) kantojen nosto          f) mätästys
– Seuraava työvaihe olisi ensiharvennus.

5. Sinulla on 3 hehtaarin kokoinen kuusikko, jonka metsätyyppi on MT. Puiden keskipituus on 24 m, keskimääräinen
rinnankorkeusläpimitta 28 cm ja pohjapinta-ala on 22. Metsä päätehakataan. Kuinka paljon sinulle maksetaan puista ennen veroja? Vastaus tuhannen euron tarkkuudella.
– Loppusumma on noin 39 000 euroa.

6. Sananselitys: Mitä tarkoittaa pakuri?
– Käävän muodostama kasvuvika koivussa.

7. Sananselitys: Mitä tarkoittaa konkelo?
– Toista puuta vasten kaatunut puu, joka on jäänyt jumiin.

8. Sananselitys: Mitä tarkoittaa naveromätästys?
– Maanmuokkausmenetelmä, jossa kaivetaan oja, josta saatavasta maasta tehdään mättäitä.

9. Mikä on mäntytukin minimi latvaläpimitta?
a) 10 cm        b)  12 cm        c) 15 cm        d) 18 cm
– Männyn sahatukin latvaläpimittavaatimus on yleensä 15 cm.

10.Kuinka vanha on Helsingin yliopiston metsätieteiden opiskelijoiden ainejärjestö Metsäylioppilaat ry?
– Oikea vastaus on 105 vuotta. Ainejärjestö on perustettu vuonna 1909.

OP-tapahtumasta2